Bokförlaget h:ström - Text & Kultur

Non serviam

Non serviam

This is a book on performing philosophy; a self-fashioning more part of a practical discipline than a theoretical one. Admittedly, academic philosophy is typically regarded as theoretical, providing universal and generic statements. But there is, and always has been, a strand of philosophy more focused on the self of the philosopher as an individual fashioning him- or herself. This is philosophy bordering on art and poetry, philosophy open for exchange. It’s personal. 

But I wouldn’t be much of a philosopher if I accepted personal inclinations without reflecting on their presuppositions. My endeavor is to formulate conditions for ars vivendi, the art of living, and the trick is to formulate them in a non-dogmatic fashion. This is why I find the aestheticist form of philosophy appealing — it is the least general version of ars...

Läs mer: Non serviam
190 kr

Så talade Zarathustra

Så talade Zarathustra

En bok för alla och ingen? Nietzsches Zarathustra är i dag och för framtiden ett verk för den människa som behöver den, som är öppen för den, som har förutsättningar att förstå den, som mår bra av den. 

Boken utgör en unik och viktig del av Nietzsches storartade filosofiska författarskap. Översättning av Nikanor Teratologen. Efterskrift av Fil. Dr. Anna-Lena Carlsson.

Ny utgåva 2014 - numera i serie Kultura.

Läs mer: Så talade Zarathustra
220 kr

Sammanfattning av sönderfallet

I de aforismer, essäer i miniatyr och prosa­poetiska be­­traktelser som Sammanfattning av sönderfallet rymmer finner vi teman som återkommer i Ciorans författarskap: självmordet, sömnlösheten, skepticismen och nihilisme­n, gnos­­­tiska kätterier, religionernas och utopier­nas ohåll­­barhet, män­­niskans outtömliga förmåga till själv­­bedrägeri, t­iden och glöms­kan, historiens tragiska mönster, exilen och alienationen – här vägleds vi till begrundan av intigheten, till en samexistens med exi­stensens slut.

När denna bok publicerades i Frankrike 1949 väckte boken stor uppskattning och belönades med Prix Rivarol för bästa bok på franska av en icke-fransk författare. Under de föregående åren hade rumänen Cioran i sin självvalda exil i Pari­s fulländat sin franska och renodlat sin lyriska, kärnfulla stil i syfte att åstadkomma detta melankoliska och muntert misantropiska...

Läs mer: Sammanfattning av sönderfallet
200 kr

Tankar om ett fullkomligt samhälle

Dessa essäer är inte bara historiska dokument och ett brandtal för upplysningen, utan kan också med fördel läsas som en samtida påminnelse om människans frihet, såväl hennes intellektuella och andliga, som hennes politiska och ekonomiska.

De essäer om politik och ekonomi som publiceras i denna volym präglas av en strävan att göra filo­sofin till en i historien och erfarenheten förankrad vetenskap om männi­skan. Enligt Hume hade filosofin nämligen i hög grad kommit att präglas av ogrundade antaganden, föreställningar och ren vidskepelse; alltför mycket filosofiskt tänkande förutsatte saker som vi människor...

Läs mer: Tankar om ett fullkomligt samhälle
200 kr

Inledning till filosofin

Schelling - en av de stora filosoferna inom tysk idealism och romantik - ger här en tydlig förklaring mellan sin gamla, negativa filosofi och sin nya, positiva.  

Denna bok är baserad på en föreläsningsserie som Schelling höll 1830 som professor i filosofi vid det nyinrättade universitetet i München. Här befinner han sig mitt i sin sena filosofi och försöker så tydligt som möjligt förklara relationen mellan sitt tidigare tänkande, som nu tillsammans med annan samtida filosofi kallas negativ, och den nya positiva filosofi som den...

Läs mer: Inledning till filosofin
160 kr

Att känna sig fram

Genom att hänvisa till känslan som en sista utpost, som något fast att utgå ifrån, motar vi bort tvivel och osäkerhet. Men vad är känslor egentligen? Vad händer när vi till synes enkelt känner rädsla, glädje, skam eller obehag?  

"Det är bara en känsla jag har"
"Jamen, jag säger ju bara vad jag känner"
"För att det kändes rätt helt enkelt"

Dessa och liknande uttryck formuleras så ofta i vardagen, i media och i offentligheten att man knappast tänker på dem. Genom att hänvisa till känslan som en sista utpost, som något fast att utgå ifrån, motar vi bort tvivel och...

Läs mer: Att känna sig fram
190 kr

Kroppens tystnad

I denna bok ställs läsaren inför ett sammelsurium av lösryckta fragment, aforismer och kortare essäer som alla i någon bemärkelse kretsar kring kroppen.  

"Ni har frågat mig, käre vän, hur författaren till 'Kroppens tystnad' är som person. Er nyfikenhet är förståelig, ty man kan inte läsa denna bok utan att oavlåtligt förundras över det beundransvärda monster som skrivit den." - E. M. Cioran

Här samsas dikter av Horatius med avhandlingar om syfilis från sjuttonhundratalet, nedtecknade...

Läs mer: Kroppens tystnad
180 kr

Amphibian Stand

A Philosophical Essay Concerning Research Processes in Fine Art.  

 

Läs mer: Amphibian Stand
Konsten att vandra

Konsten att vandra

Henry David Thoreau (1817-1862) är en av Amerikas stora kulturpersonligheter; många av hans essäer har blivit tongivande över hela världen. I Konsten att vandra samlas Thoreaus stora essäer; här möter läsaren honom som litteraturhistoriker, religionsstiftare, politiker och ekolog.

"Naturen är för Thoreau alltid en konstant, den går inte att reducera till något annat och viktigare. Även när Thoreau tänker sig Gud inneboende i naturen, är det inte Gud som kommer i första hand utan naturen. Det är, skriver han i sin dagbok, på det hela taget hälsosammare att se ned på marken än upp mot himlen. Mycket i våra liv är föreställningar och konstruktioner,...

Läs mer: Konsten att vandra
Den naturliga näringen

Detta är ett engagerat försvar för en vegetarisk kost, både ur hälsomässig och moralisk synvinkel. Läs en socialt medveten uppgörelse skriven av en av västerlandets främsta tänkare!  

Ur utgivarens förord

Den romantiske diktaren Percy Bysshe Shelley är oerhört nutida. Många av hans argument både biter och hörs idag i köttindustrialiseringens tidevarv. Att föda sig på djur innebär tortyr, både fysiskt och mentalt, hur försiktig eller “human” slaktaren än tycks vara. Det insåg Shelley och det inser fler och fler...

Läs mer: Den naturliga näringen
Att lyfta slöjan

 

Här får vi för första gången på svenska följa stora delar av Shelleys politiska och poetiska teoribygge. Många av hans prosatexter är litteraturhistoriska och politiska klassiker.  

 

 

Ur Gunnar Hardings förord

Livet är det stora miraklet. Tillvaron är det stora miraklet. Endast vanetänkandet skymmer denna sanning för oss. Men poesin kan uppenbara den och rycka slöjan från tingen, så att de skimrar i sitt ursprungliga ljus, menade Percy Bysshe Shelley. Så långt skulle nog hans idéer kunna ha accepterats av samtiden och...

Läs mer: Att lyfta slöjan
140 kr

Bli h:strömare

- få 50 % rabatt

på alla våra böcker.

Mer information, klicka här...

De senaste böckerna inom aktuell kategori

Välkommen som
prenumerant på

Subaltern

- tidskriften för
subkulturella strömningar.

Klicka här för mer information

Nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på våra nyhetsbrev.

Enhetsfrakt

Vi tillämpar enhetsfrakt - beställ så många böcker du vill och betala endast 35 kr i frakt.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna
per telefon eller epost:

 

Antikvariatet & Bokhandeln
finndinbok.se

Johan Hammarström
Marcus Nilsson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tfn. 090 - 145 405, ankn 1

 

Tryckeriet
Johan Hammarström
Anette Hellberg (tjl)
Marcus Nilsson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tfn. 090 - 145 405, ankn 2

 

Administration
Johan Hammarström
Tfn. 090 - 145 405, ankn 3
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Bokförlaget
Försäljning | Johan Hammarström
Tfn. 090 - 145 405, ankn 3
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Redaktör | Adam Persson*
Tfn. 090 - 343 19 93
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Apropå manuskript till förlaget, se nedan.*

 

Tidningen Kulturen

Se kontaktuppgifter på www.tidningenkulturen.se

 

Oberoende bokinformation
vårensböcker.se

höstensböcker.se

Mer information på www.obi.se
Johan Hammarström
Tfn. 090 - 145 405, ankn 3
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

* Just nu har vi manusstopp. Vi accepterar dock förhandsfinansierade manus till vår serie Akademi. Skicka aldrig fysiska manuskript. Vi returnerar inte manuskript, om det inte överenskommits i förväg.