Bokförlaget h:ström - Text & Kultur

Birger Norman : utkast till porträtt i helfigur

Birger Norman : utkast till porträtt i helfigur

I denna biografi målar E. Mikael Norberg ett porträtt i helfigur av en författare med imponerande bredd och djup: folkbildaren, dramatikern, kritikern, naturlyrikern, den kristne socialisten.

"Ådalen, Rörelsen, Gud." - så har Birger Norman (1914-1995) en gång sammanfattats i en rubrik. Diktaren Birger Norman hörde under årtionden till den reformistiska arbetarrörelsens starkaste kulturella röster och var prisad och känd i hela det svenska kulturlivet.

Hans erfarenheter från uppväxten i skogsindustrins Ådalen...

Läs mer: Birger Norman : utkast till porträtt i helfigur
180 kr

Italo Calvino

Italo Calvino

Den italienske författaren Italo Calvino (1923–1985) ville frigöra sig från författarrollen för att få svängrum att skriva – och skrev sig därmed rakt in i litteraturhistorien. 

Italo Calvinos författarskap är ett av nittonhundratalets centrala. Det rör sig mellan realism och fantasteri, metalitteratur och saga med unik lätthet. Tradition och förnyelse, modernism och postmodernism korsbefruktas och föder en skönlitteratur som förenar litterärt raffinemang med stilistisk klarhet. Med moderna klassiker som Klätterbaronen och De osynliga städerna...

Läs mer: Italo Calvino
180 kr

Albert Camus

Albert Camus

Hösten 1945 skriver Albert Camus i sin dagbok: ”Vi befinner oss i en värld där vi måste välja mellan att vara offer eller bödel – inget annat.” Och så vitt han kan se innebär detta i längden att vi alla blir offer. Camus vill bereda en tredje väg, en väg där människor tillåts vandra som annat än offer eller bödel.

I Jenny Maria Nilssons personligt hållna biografi görs nedslag vid exempelvis tuberkulosen som periodvis hotar författarens liv, Camus avgudan av sin mor, den spanskättade Hélène Sintes – som han upp­­fattar som en kristusgestalt, hur faderns död på slagfältet för ett land han aldrig känt införlivas i Camus politiska arbete, kärleken till och förmågan att bli ett med solen, havet och...

Läs mer: Albert Camus
180 kr

Mahabharata

Mahabharata

Här presenteras för första gången på svenska ett längre urval från Mahabharata, Indiens urgamla hjältesaga - världens längsta berättelse. Verket säger sig innehålla allt vad en människa behöver veta för att uppnå det hon önskar: Vad som finns här angående dharma, nytta, njutning och befrielse finns också på annat ställe, det som inte finns här finns ingen annanstans.

Ett stort krig, dess förhistoria och konsekvenser. På ena sidan fem bröder och deras allierade, på den andra hundra bröder och deras följemän. De båda arméerna drabbar samman på det heliga Kuruksetra-fältet:

"En bruten hjulaxel, ett söndertrasat banér... En häst rusade förbi, släpande ena halvan av det rämnade spannet efter sig......

Läs mer: Mahabharata
210 kr

Norrbarn : Norrland i 1900-talets svenskspråkiga barn- och ungdomslitteratur

Norrbarn : Norrland i 1900-talets svenskspråkiga barn- och ungdomslitteratur

"Norrbarn" är en bibliografi över 470 barn- och ungdoms­böcker som publicerades på svenska under det expansiva 1900-talet. Böckerna handlar om människor, djur och natur i den geografiskt avgränsade men mångskiftande och fler­språkiga miljö som kallas Norrland. 

Tanken är att bibliografin ska kunna användas både av en intresserad allmänhet och av studerande på olika nivåer. Titlar­na är kronologiskt ordnade så att den som vill skaffa sig en överblick över utgivningen under ett eller flera decennier, ska kunna läsa annotationerna i följd och därvid få en känsla av vad som händer under perioden.

Bibliografin är också avsedd att användas...

Läs mer: Norrbarn : Norrland i 1900-talets svenskspråkiga barn- och ungdomslitteratur
235 kr

Folke Fridell och arbetets ofrihet

Folke Fridell (1904–1985) är en av de mest särpräglade arbetar­författarna i sin generation. 

Till skillnad mot flera av sina sam­tida skrivarkollegor nöjde sig inte Folke Fridell med att gestalta och kritisera kapitalismen och ägarförhållandena. Av boken Folke Fridell och arbetets ofrihet framgår hur han gick flera steg längre i sina förklaringar till individens alienation; han fäste uppmärksamheten vid maskinernas intåg, ja, människans tvång att försörja...

Läs mer: Folke Fridell och arbetets ofrihet
180 kr

Minne och aning

Minne och aning är en antologi om skriftens förhållande till tiden – ett ämne som blivit föremål för långa och snåriga diskussioner, alltifrån realpolitiska debatter om värdet av en litterär kanon, till större, närmast filosofiska frågeställningar. Den första diskussionen gäller tradi­tionen, eller kanon om man så vill. Hur kommer det sig att vissa författare hamnat i skuggan när litteraturhistorien skrivs? Den andra gäller hur författarna själva gestaltat tiden, och förhållit sig till sin egen historicitet. Slutligen: vilka spår lämnar de skrivande efter sig?

Ämnena cirkulerar kring bland annat Nelly Sachs, William Blake, Fjodor Dostojevskij, Dag Hammarskjöld, dadaism, Tomas Tranströmer, August Strindberg och mycket mer.

Utges i samarbete med Tidningen Kulturen.

Läs mer: Minne och aning
160 kr

Pablo Neruda

Pablo Neruda var en av nittonhundratalets märkligaste poeter. Mer än de flestas återspeglar hans liv och ord förra seklets drömmar och katastrofer. 

Knappt fyllda tjugo blev Pablo Neruda en av Latinamerikas mest kända författare med den erotiskt frispråkiga 20 kärleksdikter och en förtvivlad sång. Miljontals exemplar trycktes. Efter genombrottet blev han Chiles konsul i Rangoon, bodde på bordeller och opiumhålor. I Mexiko anklagades han senare av CIA för delaktighet i mordet på Trotskij. När Francos fascister...

Läs mer: Pablo Neruda
180 kr

Critica obscura: Litteraturkritiska essäer

Critica obscura: Litteraturkritiska essäer

Denna bok är en reflektion över litteraturkritiken som litteratur, essäistiken som tankeform och ovissheten som en produktiv del av skrivandet.

I sex koncentrerade essäer bejakar Anders Johansson essäns materialitet och sin egen subjektivitet med syfte att nå fram till något objektivt.

Diskussionerna kretsar kring bland andra Tormod Haugland, Maja Lundgren, Lars Mikael Raattamaa, Liv Strömquist, Stig Sæterbakken och framförallt Theodor W. Adorno. Den kritiska uppgiften, skriver...

Läs mer: Critica obscura: Litteraturkritiska essäer
180 kr

Hjalmar Söderberg

En biografi om författaren som hade ambitionen att "göra människornas liv större och friare och högre i tak".  

Göran Lundstedt är litteraturvetare och kritiker ibland annat Sydsvenska Dagbladet. Hans Hjalmar Söderbergbiografi är, liksom författarskapet, lika sparsmakat som det är pregnant.
I alla Söderbergs texter - och inte minst i Doktor Glas och Den allvarsamma leken - märks ambivalensen mellan vemodet och skärpan, allvaret och lekfullheten, melankolin och kvickheten,...

Läs mer: Hjalmar Söderberg
180 kr

Vampyrer

En kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet. Vampyrerna invanderar folkhemmet. På bred front.  

Då och då under historiens gång går blodsugarna till massiv attack. Men de vampyrer som invaderade Europa 1732 eller London 1897 var definitivt inte desamma som infiltrerar dagens svenska folkhem. Då var vampyrerna maskstungna lik eller degenererade adelsmän. Nu skildras de istället som undersköna tonårspojkar, utsatta barn eller chevalereska gentlemän.

Läs mer: Vampyrer
240 kr

Om övernaturlig skräck i litteraturen

Lovecraft är en av skräcklitteraturens ikoner, och hans fantasieggande berättelser om världar fulla av outsäglig fasa finner hela tiden nya generationer av läsare. Men var fick Lovecraft själv sin inspiration ifrån?  

Om övernaturlig skräck i litteraturen har kallats Lovecrafts mest betydelsefulla essä och en av de främsta historiska analyserna av skräcklitteraturen överhuvudtaget.

Den erbjuder en ovärderlig översikt över genrens historik och utveckling och vänder sig till såväl den inbitne kännaren som den nyfikne nybörjaren.

Här får vi följa skräcklitteraturens...

Läs mer: Om övernaturlig skräck i litteraturen
180 kr

"Jag är baserad på verkliga personer"

I den första avhandlingen om Kristina Lugn undersöker Ann-Helén Andersson den rolldiktning som Kristina Lugn ägnar sig åt.

"Det är ju bara en varubeteckning, det där Kristina Lugn", hävdar Lugn i en TV-intervju 1996.

I "Jag är baserad på verkliga personer" undersöker litteraturvetaren Ann-Helén Andersson den rolldiktning som poeten, dramatikern och mediepersonen Kristina Lugn ägnar sig åt i sina verk och i sina framträdanden i media. "Jag är baserad på verkliga personer" är den första...

Läs mer: "Jag är baserad på verkliga personer"
200 kr

Kulturjournalistikens gränser

Kulturjournalistik är mer än journalistik om kultur. De olika genrer och format som kännetecknat dagstidningarnas kultursidor vetter lika mycket mot det akademiska och det litterära, som mot nyhetsjournalistiken.  

Under de senaste decennierna har gränserna som tidigare definierat kulturjournalistik i svensk press blivit mindre tydliga. Nyhetsjournalistiska värderingar präglar även kulturbevakningen, samtidigt som den subjektiva opinionsjournalistiken sprider sig till tidningarnas helgbilagor, och även till den traditionella nyhetsbevakningen.

Läs mer: Kulturjournalistikens gränser
160 kr

Det är du själv som bestämmer!

Denna bok innehåller ett fylligt urval av debattören Sven Delblancs texter, som speglar hans utveckling både vad gäller intresseinriktning och värderingar.  

Sven Delblanc var - förutom lysande skönlitterär författare och framstående litteraturhistoriker - också en skarp och orädd debattör. Han förenade briljant formuleringskonst med ett kraftfullt engagemang och stora kunskaper. Han deltog flitigt under tre decennier i den offentliga debatten med samtidsanalyser, maktkritik och satiriska inlägg. Det finns både allvar och vrede,...

Läs mer: Det är du själv som bestämmer!
180 kr

Mary Wollstonecraft

Kvinnlig frigörelse var vad som drev Mary Wollstonecraft. Hennes feministiska filosofi var banbrytande för sin tid och fungerar än i dag som en källa till inspiration. Men vem var egentligen denna pionjär?  

I denna biografi får vi ta del av William Godwins skildring av sin fru Mary Wollstonecrafts liv, skriven bara fem veckor efter hennes tragiska död. Godwins intima, ärliga och uppseendeväckande porträtt uppskattades inte bland vänner och kritiker. Numera betraktas dock verket som en milstolpe i den moderna biografins utveckling.

 

Läs mer: Mary Wollstonecraft
180 kr

Strindberg och skräcken

August Strindberg återkommer ofta i sitt författarskap till frågor om identiteten, hur den formas, förändras och hur den kan manipuleras av andra, stjälas eller förloras.  

Henrik Johnsson analyserar i denna bok fyra av de oftast förekommande skräckmotiven i Strindbergs författarskap – homunculus-, spök-, vampyr- och dubbelgångarmotiven – och klargör hur de används och samspelar för att belysa identitetstematiken. Motiven betonar det farofyllda i den mänskliga samvaron: till exempel i umgänget med dominerande människor, eller i uppgåendet i...

Läs mer: Strindberg och skräcken
Som en byracka

Maria Jönsson undersöker i denna bok ”besvärligheten” hos författaren Agneta Klingspor.  

Agneta Klingspors attityd till författarrollen och skrivandet kan liknas vid en byrackas vägran att bli hemtam. Den besvärlighet eller otrevlighet som kommer till uttryck i utdraget intill är karaktäriserande för författarskapet som helhet.

Maria Jönsson undersöker just denna ”besvärlighet” hos Klingspor. Utgångspunkten är den kamp för att ta ordet som pågår...

Läs mer: Som en byracka
Kön, klass och kultur

I denna bok uppehåller sig Thomas Nydahl i filmiska och litterära diskussioner om könets mystik. Han samtalar med Agneta Klingspor, Agneta Pleijel, Birgitta Boucht och Ove Allansson.  

I den tredje, fristående delen av Thomas Nydahls politiska geografi uppehåller han sig i filmiska och litterära diskussioner om könets mystik. Han samtalar med Agneta Klingspor, Agneta Pleijel, Birgitta Boucht och Ove Allansson. Han möter bland andra Catherine Breillat och Marguerite Duras på deras egna premisser och om deras ibland kontroversiella syn på sexualitet. Han diskuterar...

Läs mer: Kön, klass och kultur

Bli h:strömare

- få 50 % rabatt

på alla våra böcker.

Mer information, klicka här...

De senaste böckerna inom aktuell kategori

Välkommen som
prenumerant på

Subaltern

- tidskriften för
subkulturella strömningar.

Klicka här för mer information

Nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på våra nyhetsbrev.

Enhetsfrakt

Vi tillämpar enhetsfrakt - beställ så många böcker du vill och betala endast 35 kr i frakt.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna
per telefon eller epost:

 

Antikvariatet & Bokhandeln
finndinbok.se

Johan Hammarström
Marcus Nilsson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tfn. 090 - 145 405, ankn 1

 

Tryckeriet
Johan Hammarström
Anette Hellberg (tjl)
Marcus Nilsson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tfn. 090 - 145 405, ankn 2

 

Administration
Johan Hammarström
Tfn. 090 - 145 405, ankn 3
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Bokförlaget
Försäljning | Johan Hammarström
Tfn. 090 - 145 405, ankn 3
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Redaktör | Adam Persson*
Tfn. 090 - 343 19 93
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Apropå manuskript till förlaget, se nedan.*

 

Tidningen Kulturen

Se kontaktuppgifter på www.tidningenkulturen.se

 

Oberoende bokinformation
vårensböcker.se

höstensböcker.se

Mer information på www.obi.se
Johan Hammarström
Tfn. 090 - 145 405, ankn 3
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

* Just nu har vi manusstopp. Vi accepterar dock förhandsfinansierade manus till vår serie Akademi. Skicka aldrig fysiska manuskript. Vi returnerar inte manuskript, om det inte överenskommits i förväg.