Bokförlaget h:ström - Text & Kultur

Människan mot staten

Människan mot staten

I denna klassiska politiskt-filosofiska bok menar Spencer att liberalismen har förrått sitt uppdrag och istället börjat förespråka en konservativ filosofi och politik som legitimerar en utökad statlig makt.

Herbert Spencer (1820–1903) tillhör de klassiska brittiska liberala filosoferna. Hans positiva budskap om möjligheten till frihet och självförbättring slog an en sträng inte bara hos intellektuella och författare, utan också bland allmänheten i stort. Hans stilistiska skicklighet ledde till att han blev nominerad till Nobelpriset i litteratur 1902.

Herbert Spencer hade en...

Läs mer: Människan mot staten
200 kr

Om de politiska partiernas allmänna avskaffande

Om de politiska partiernas allmänna avskaffande

Några få månader före sin död 1943 skrev filosofen och aktivisten Simone Weil sin svidande uppgörelse med det parlamen­tariska partisystemet. Medveten om att de tyska nationalsocialisterna tagit makten på demokratisk väg, sökte Weil totalitarismens rötter i det moderna partiväsendet.

Simone Weil (1909–1943) var en fransk tänkare, religiös mystiker och politisk a­kti­vist. Hon undervisade i filosofi, arbetade på fabriksgolvet och var aktiv i fackföreningsrörelsen. I spanska inbördeskriget anslöt hon sig till anarkisterna. När nazisterna ockuperade Frankrike flydde hon till USA för att kort därefter återvända. Hon avled i tuberkulos i London.

För Weil...

Läs mer: Om de politiska partiernas allmänna avskaffande
140 kr

Om ickevåld : tal, artiklar och brev 1906-1948

Om ickevåld : tal, artiklar och brev 1906-1948

I centrum för Gandhis tankar och politiska agerande låg ickevåldet. I den här volymen har några av Gandhis viktigaste texter om ickevåldsläran samlats. Urvalet visar på två sidor hos Gandhi. Dels den starkt religiösa människan med specifika etiska krav, en moralfilosof, dels den hårdföra realpolitikern som förstod att agera effektivt i svåra lägen.

M. K. Gandhi föddes 1869 och mördades 1948. Som förgrundsfigur i Indiens självständighetskamp ledde han kampanjer för fattigdomsbekämpning, kvinnans frigörelse, samlevnad mellan skilda religiösa och etniska grupper, avskaffande av den kastbaserade diskrimineringen och, framför allt, för Indiens självständighet från utländsk dominans.

I centrum för Gandhis tankar och...

Läs mer: Om ickevåld : tal, artiklar och brev 1906-1948
250 kr

Först och främst misshagade namnet

Först och främst misshagade namnet

De första arbetsstugorna i Tornedalen och Lappland öppnades under nödårsvintern 1903. De var avsedda för avsides boende fattiga barn i skolåldern. I arbetsstugorna fick barnen mat, kläder och bostad och en plats i kyrkbyns skola. Genom att delta i de dagliga göromålen i arbetsstugan skulle de lära sig att sköta ett hem. Efter skol­dagens slut skulle de också få undervisning i den typ av slöjd, så kallad husslöjd, som förekom i landsdelen.  

Detta var den radikala idén med de nya inrättningarna – och anledningen till att de fick de enligt mångas mening olyckliga namnet arbetsstugor. Samtidigt som barnen gick i skolan skulle de få en praktisk utbildning, anpassad efter ”ortens behof”.

”Målet är framför allt att söka väcka arbetslust och arbetsglädje”, skrev Carl Svedelius i en serie tidningsartiklar som spreds över...

Läs mer: Först och främst misshagade namnet
220 kr

Hat & bläck

Under ett drygt år brevväxlar vännerna Kristian Lundberg och Crister Enander om skiftande och aktuella frågor. Det är inte långt mellan Lund och Malmö där de bor, men dialogen spänner över vida områden. Litteraturen och livet. Vreden och vanmakten. Motståndet och moralen. 

Författarna skriver om de utsatta och utfrusna, om det politiska och s­ociala ansvaret i dagens alltmer söndervittrande samhälle.

Hat & bläck blandar det personliga med det politiska i ett engagerat samtal om den tid som är vår.

Läs mer: Hat & bläck
160 kr

Om gränserna för statens verksamhet

Detta verk kretsar lika mycket kring tron på individen och dennas självförverkligande, som kring rädslan för statens oinskränkta makt. Detta är en bok för den "vanliga människan".  

Att påstå att Wilhelm von Humboldts verk är en central text inom den europeiska idéhistorien är knappast en överdrift, och John Stuart Mill var en av de som tog starkt intryck.

Verket kretsar lika mycket kring tron på individen och dennas självförverkligande genom bildning, som kring rädslan för statens oinskränkta makt. Såtillvida är verket inte bara en text för...

Läs mer: Om gränserna för statens verksamhet
180 kr

Vad är tredje ståndet?

Den franska revolutionens manifest, äntligen i svensk översättning och med ett trevligt förord av Tom Ericsson, professor i historia.  

Emmanuel-Joseph Sieyès, var en fransk revolutionspolitiker och präst som, tillsammans med Napoleon Bonaparte, har kommit att betraktas som en av den franska revolutionens huvudsakliga teoretiker.

Hans berömda och inflytelserika pamflett Vad är tredje ståndet? skrevs det turbulenta revolutionsåret 1789 och kom att utgöra revolutionens manifest.

Läs mer: Vad är tredje ståndet?
180 kr

Självskada

"Att må bättre är en kamp mot hela ens identitet", berättar en tjej då hon efter många år av självdestruktivitet har slutat skära sig. Självskadande handlingar, framför allt bland unga kvinnor, har uppmärksammats allt mer i den offentliga debatten sedan sent 1990-tal.

Etnologen Anna Johansson har intervjuat personer som skär sig själva och hon har följt diskussioner om självskada och psykisk ohälsa på en rad internetforum. I denna bok visar hon hur betydelser skapas kring skärande i dessa olika sammanhang och vad det kan innebära att identifiera sig som någon som skär sig. Diskussionsforum på nätet utgör arenor för kollektivt...

Läs mer: Självskada
180 kr

"Snölandets fattiga ungdom till hjälp"

Den här boken handlar om några av de kvinnor och män som under arbetsstugornas första decennier kände sig kallade att delta i arbetet med att, som det med den tidens språkbruk hette, "av ett till kropp och själ undernärt släkte dana en hurtig, arbetsduglig och sederen ungdom".

Åren 1902-1903 var det nödår i norra Sverige. Genom tidningar­na spreds uppgifter om svält och fattigdom i den hårt prövade lands­­ändan. I Stockholm inrättades hastigt en central nödhjälpskommitté. Pengar, spannmål, foder till djuren och mat och kläder samlades in och skickades norrut med den nybyggda järnvägen. Efter mönster från storstäderna söderut öppnades...

Läs mer: "Snölandets fattiga ungdom till hjälp"
240 kr

Goda medborgare och onda tider?

Är medborgarna demokratins främsta fiende?  

I samhällsdebatten hävdas ofta att den samtida demokratin präglas av att medborgarna inte tar sitt politiska ansvar eller kan se bortom sin egen privata sfär. Detta sägs försätta demokratin i ett krisläge och undergräva känslan för det allmänna. Och det är medborgarnas fel.

I studien dras två slutsatser som pekar i motsatt riktning. Den första är att de...

Läs mer: Goda medborgare och onda tider?
160 kr

Då inga herrar finns

Denna bok behandlar några av de tidiga frihetliga anarkisterna och deras strävan att förebygga förtryckande samhällsskick kring förra sekelskiftet.  

Denna bok behandlar några av de tidiga frihetliga anarkisterna och deras strävan att förebygga förtryckande samhällsskick kring förra sekelskiftet.

De hade inte enbart staterna och kapitalet att hantera – utan en lika betydande, om inte allvarligare fiende, var marxisterna; de kollektivistiska socialisterna.

I Erik Lundbergs personligt essäistiska ton får...

Läs mer: Då inga herrar finns
raf: stadsgerilla

Denna bok består av manifest, pamfletter, brev, tal och politisk-teoretiska texter skrivna av den första generationen av den tyska vänsterrevolutionära gruppen Rote Armee Fraktion (Röda Armé-fraktionen).  

Här har ett urval av texter som specifikt behandlar stadsgerilla gjorts ur den betydligt mer omfångsrika volymen "RAF: texter", som utkom på tyska och svenska 1977.

Läs mer: raf: stadsgerilla
Nationalekonomins och beskattningens huvudprinciper

David Ricardo (1772-1823) är en av de mer inflytelserika nationalekonomerna genom tiderna. Denna bok anses som ett storverk och en milstolpe i den ekonomiska vetenskapens historia.  

I denna bok finner vi, förutom David Ricardos tongivande teser om beskattning och handel, några av hans mest kända essäer om mekaniseringen och läran om värde och distribution.

Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet, guidar oss genom verket och David Ricardos teser i ett initierat förord i denna volym.

Läs mer: Nationalekonomins och beskattningens huvudprinciper
Röstens anatomi

Vad är röst? Och vad är politisk röst? För rösträttsrörelsens kvinnor ställdes den frågan på sin spets när svenska kvinnor fick politisk rösträtt 1921. 

Denna bok frilägger relationen mellan röst och kropp i skönlitterära texter från mitten av 1920-talet av Elin Wägner, Selma Lagerlöf och Klara Johanson. Deras romaner och kåserier iscensätter röstens villkor i samhället och ger den kvinnliga politiska rösten olika uppgifter.

Anna Bohlin är verksam som lärare i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola. Detta...

Läs mer: Röstens anatomi
Segrarnas historia

Vad är egentligen Västerlandet, har det någon framtid, vad har egentligen gått förlorat? I denna bok undersöks dessa frågor genom Herbert Tingstens tänkande.  

Åren 1939-1953 präglades av en rad omskakande världshändelser: Ett krig som inleddes med pakten mellan Stalin och Hitler, ett krigsslut och en kallt krig. I detta sammanhang ställdes frågorna om Västerlandets och den europeiska kulturens historia och framtid på sin spets: Vad är egentligen Västerlandet, har det någon framtid, vad har egentligen gått förlorat?

Läs mer: Segrarnas historia
Friheten i kulturen

Vem styr Sverige? Folket? Riksdagen? Regeringen? Wallenbergarna? Pengarna? Eller finns det i kulisserna någon som drar i trådarna? Vilka?  

Denna bok avslöjar spelet bakom kulturens kulisser – den tysta repressionen och människorna bakom den. Vladimir Oravsky är fd kulturchef i Umeå och författare till dussintals romaner och debattböcker.

Följande personer omnämns i boken:

Agneta Högstadius, Agneta Ramberg, Agneta Sommansson, Alex Schulman, Alexander Ahndoril, Alexander Bard, Alexandra...

Läs mer: Friheten i kulturen
Utbrytarkungens knep

 

Om de som flydde Warszawapaktens ockupation av Tjeckoslovakien 1968, med deras egna ord och bilder.  

 

 

Vladirmir Oravsky och Tomas Kramar flydde från Tjeckoslovakien till Sverige vid Warszawapaktens ockupation 1968. Med denna antologi har de samlat några landsmän bosatta i Sverige - vilka var deras förväntningar och hur blev deras liv i det nya landet?

De som berättar om sina erfarenheter är...

Översättaren Jaroslav Suk, forskaren Zdenek Cervenka,...

Läs mer: Utbrytarkungens knep
150 kr

Lagom lika, lagom olika

Hur görs berättelser om bisexualitet betydelsefulla i olika situationer? Hanna Bertilsdotter Rosqvist analyserar och diskuterar i denna bok föreställningar om manlig bisexualitet, öppenhet och lagomhet. 

Författaren utgår både från unga bisexuella mäns egna berättelser om bisexualitet och artiklar i svenska dagstidningar där bisexualitet förekommer som en egen kategori. Genom berättelserna i dessa olika material skapar författaren nycklar som kan användas till att förstå hur föreställningar om skillnader mellan manlig hetero- och homosexualitet och mellan hetero- och...

Läs mer: Lagom lika, lagom olika
Befria mannen!

I denna bok studeras den svenska mansrörelsen under 1970-talet med utgångspunkt i begrepp som mjukismän och velourpappor. Vilken var mansrörelsens ideologiska hållning och vilken utveckling genomgick rörelsen?  

I över tjugo år har begrepp som mjukisman och velourpappa använts för att beskriva män som på 1970-talet tog avstånd från det som kallades "den traditionella mansrollen" och istället försökte skapa nya, alternativa mansideal. Mjukismannen och velourpappan har alltsedan dess använts som avskräckande exempel på hur män inte bör vara. De ansågs ha gått över gränsen för...

Läs mer: Befria mannen!
Psykonauterna

Jünger hade redan på 1920-talet experimenterat med droger som eter, kokain och hasch. Med tanke på den noggrannhet och utförlighet som präglar denna bok bör han relativt ingående ha bokfört konsekvenserna av de olika drogerna som han provade.  

Trettio år senare vände han sig själv till opium, meskalin och LSD, vars inverkan på själsförmögenheterna Jünger redogör för ytterst öppenhjärtigt. Det är en krönika över njutningar, men döden hägrar ständigt i närheten, och njutningen består inte i det slocknade medvetandet utan i ett medvetande upplyst av intighetens alltid påträngande närvaro; det är lika mycket...

Läs mer: Psykonauterna
Minnas och komma ihåg är inte det samma

Erik Lundbergs nya bok är en resa genom både ett intellektuellt och faktiskt landskap.  

"Tidigt mötte jag Minnas och Komma ihåg och de förde mig inte bort från stunden och ögonblicket utan gjorde stund och ögonblick till bländande nu, som stannade kvar och lyste upp tillvaron med ett ljus, som kom liksom framifrån, och långt senare läste jag i en bok av Vilhelm Ekelund, att »Minnet, i yppersta mening, är alltid – – – en kraft som...

Läs mer: Minnas och komma ihåg är inte det samma
Folket, yxan och orättvisans rot

Den politiska demokratin i Sverige och västvärlden har kring sekelskiftet 2000 blivit föremål för en allt intensivare diskussion. Hur skall medborgarnas förtroende för de folkvalda och för det politiska systemet vidmakthållas? Hur skall medborgarnas politiska intresse och demokratiska sinnelag kunna främjas i en alltmer informationstät och konfliktfylld livsvärld? Har den politiska demokratin fått allt svårare att möta utmaningar och kritiker på ett sätt som ligger i linje med dess ideal?

I denna bok sätts dagens demokratidebatt in i ett historiskt sammanhang. Här analyseras den opinionsbildning för allmän rösträtt och politisk demokrati som formerades i den svenska offentligheten vid det förra sekelskiftet. I fokus står Sveriges Allmänna Rösträttsförbund och den landsomfattande rösträttsrörelse som organiserades kring förbundet under åren 1887-1902. Med...

Läs mer: Folket, yxan och orättvisans rot
Teorin om de fyra rörelserna och de generella ödena

Charles Fourier förespråkade en omorganisation av samhället, där självförsörjande och vetenskapligt planerade enheter skulle ge ett maximum av både samverkan och självuppfyllelse för medlemmarna.  

I detta verk visar Fourier på sin teori om att naturen har fyra rörelser: den materiella, den organiska, den animaliska och den sociala rörelsen. Den materiella rörelsens lag, alltså tyngdkraften, har Isac Newton (1643-1727) redan avslöjat, men lagarna för den sociala rörelsen avslöjar Fourier år 1808, då han publicerade denna bok.

Läs mer: Teorin om de fyra rörelserna och de generella ödena
Arabien

T. E. Lawrence (1888–1935) var en av Storbritanniens viktigaste militärer under arabrevolten på 1910-talet. Araberna själva ser honom som en folkhjälte som säkrade deras frihet från både ottomaner och européer.  

År 1939 utkom föreliggande samling texter och rapporter av T. E. Lawrence, som han skrev i sin tjänst som underrättelseofficer i Mellanöstern och som hade tryckts i den interna brittiska tidskriften Arab Bulletin. Materialet är särskilt intressant ur politisk och historisk synpunkt och ger nödvändig bakgrundsinformation till Lawrences mest berömda bok, Seven Pillars of...

Läs mer: Arabien
Stormar och vilopunkter

I sin nya bok kretsar Thomas Nydahl kring ämnen som har med de grundläggande mänskliga villkoren att göra, hur vi redan som barn formas av de förutsättningar som ges, om huruvida vi växer upp under trygga eller stormiga omständigheter.  

I sin nya bok kretsar Thomas Nydahl kring ämnen som har med de grundläggande mänskliga villkoren att göra, hur vi redan som barn formas av de förutsättningar som ges, om huruvida vi växer upp under trygga eller stormiga omständigheter. Texterna behandlar också olika sociala villkor för våra liv; politiska, sociala, kulturella eller religiösa normuppsättningar som...

Läs mer: Stormar och vilopunkter
Aldrig klassen - alltid människan

Här möter vi anarkisterna Emma Goldman, Proudhon, Gustav Landauer, litteratörerna Ernst Toller, Walter Mehring, Kurt Tucholsky och många fler av de tidigaste frihetliga anarkisterna.  

Kompromisslös vilja till frihet, utan undantag, utan kollektivismens ständigt dunkla avsikter och intentioner; ett ständigt ifrågasättande av makten och maktens lakejer, en engagerad kamp mot den verkliga orättvisan – det är vad som utmärker människorna som gestaltas i denna bok, Erik Lundbergs tredje, fristående bok om de frihetliga.

Här möter vi anarkisterna...

Läs mer: Aldrig klassen - alltid människan
Bo Cavefors utställning stängd

Här skildras en ödesdiger novembervecka i Umeå. Vi dras in i ett skakande möte med förakt för konstens frihet.  

Prästen Per-Inge Planefors, kritiker i Västerbottens-Kuriren och direktor för stiftelsen Samtidskultur, förvånas över att Bo Cavefors utställning självsvåldigt och överrumplande stryptes, “plomberades” av styrgruppen för NorrlandsOperans experimentrum för samtida konst, Vita kuben.

Denna bok behandlar en vecka fylld av förvåning, ilska, hot och ursäkter....

Läs mer: Bo Cavefors utställning stängd
Kulturen bakom kulturen

Sällan har en kulturchef blivit så diskuterad och ifrågasatt som Oravsky under sin tid vid Umeå kommun. 

 I denna bok presenterar Vladimir Oravsky sin syn på det maktpolitiska intrigspel som resulterade i att kommunens toppsittare omvandlade kulturpengar till kommunens troligen största offentliggjorda avgångsvederlag genom tiderna.

Varför skedde det, vad hände bakom kulisserna? År 1968 rullade pansarvagnarna in i Tjeckoslovakien för att kuva det fria ordet och...

Läs mer: Kulturen bakom kulturen
Lathund för ambitiösa katter, vol 1

En nervkittlande in- och utandning, ett politiskt reportage och lika väl experimentellt skakande & pulserande litteratur.  

Oravskys verk är ett spektrum av jargonger, makabra situationer, ett kastande och ett samlande; liv häftat på papper. I vart och vartannat stycke svider det till av en skoningslös kritik av vårt katakombiska, svenska samhällsbygge, sett från en oskygg invandrares synvinkel.

Läs mer: Lathund för ambitiösa katter, vol 1
Lathund för ambitiösa katter, vol 2

En nervkittlande in- och utandning, ett politiskt reportage och lika väl experimentellt skakande & pulserande litteratur.  

Oravskys verk är ett spektrum av jargonger, makabra situationer, ett kastande och ett samlande; liv häftat på papper. I vart och vartannat stycke svider det till av en skoningslös kritik av vårt katakombiska, svenska samhällsbygge, sett från en oskygg invandrares synvinkel.

Läs mer: Lathund för ambitiösa katter, vol 2

Bli h:strömare

- få 50 % rabatt

på alla våra böcker.

Mer information, klicka här...

De senaste böckerna inom aktuell kategori

Välkommen som
prenumerant på

Subaltern

- tidskriften för
subkulturella strömningar.

Klicka här för mer information

Nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på våra nyhetsbrev.

Enhetsfrakt

Vi tillämpar enhetsfrakt - beställ så många böcker du vill och betala endast 35 kr i frakt.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna
per telefon eller epost:

 

Antikvariatet & Bokhandeln
finndinbok.se

Johan Hammarström
Marcus Nilsson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tfn. 090 - 145 405, ankn 1

 

Tryckeriet
Johan Hammarström
Anette Hellberg (tjl)
Marcus Nilsson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tfn. 090 - 145 405, ankn 2

 

Administration
Johan Hammarström
Tfn. 090 - 145 405, ankn 3
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Bokförlaget
Försäljning | Johan Hammarström
Tfn. 090 - 145 405, ankn 3
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Redaktör | Adam Persson*
Tfn. 090 - 343 19 93
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Apropå manuskript till förlaget, se nedan.*

 

Tidningen Kulturen

Se kontaktuppgifter på www.tidningenkulturen.se

 

Oberoende bokinformation
vårensböcker.se

höstensböcker.se

Mer information på www.obi.se
Johan Hammarström
Tfn. 090 - 145 405, ankn 3
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

* Just nu har vi manusstopp. Vi accepterar dock förhandsfinansierade manus till vår serie Akademi. Skicka aldrig fysiska manuskript. Vi returnerar inte manuskript, om det inte överenskommits i förväg.